Lånbytes försäkringar

Vi försäkrar mycket i vår vardag, så som boende eller bilen. Men vi glömmer ofta det skydd som ska ta hand om det som viktigast i våra liv – hälsa och familj.

Vi har med hjälp av AXA tagit fram två försäkringar som skyddar dig, dina närmaste och din livsstil.

Ring oss redan idag så berättar vi mer

08 - 12 13 77 00

Trygghetsförsäkring

Försäkringen som hjälper dig att betala dina månatliga kostnader vid arbetslöshet, sjukskrivning eller dödsfall.

Vad täcker försäkringen?


Sjukskrivning

Vid sjukskrivning om minst 50 % från en tillsvidareanställning, som har en arbetstid om minst 17 timmar per vecka, kan försäkringen ersätta ditt försäkrade månadsbelopp i upp till 12 månader.

Hel arbetslöshet

Vid hel arbetslöshet från en tillsvidareanställning, där du haft en arbetstid om minst 17 timmar per vecka kan försäkringen ersätta ditt försäkrade månadsbelopp i upp till 12 månader.

För att teckna försäkringen behöver du:

 • vara folkbokförd i Sverige,
 • ha fyllt 18 men inte 64 år (försäkringen gäller endast till månaden för fyllda 65 år) och
 • ha en tillsvidareanställning om minst 17 timmar per vecka och du har haft anställning minst 6 månader i följd hos samma arbetsgivare.

I de här fallen gäller inte försäkringen:

 • Försäkringen kan inte tecknas av dig som är egenföretagare eller av dig som arbetar och är delägare i ett så kallat fåmansbolag.
 • Försäkringen täcker inte arbetslöshet eller varsel som du kände till eller borde ha känt till vid tecknandet av försäkringen.
 • Försäkringen täcker inte arbetslöshet som du underrättas om inom 120 dagar från försäkringens tecknande.
 • Försäkringen gäller inte en sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du har känt till inom de 12 månaderna närmast före försäkringens tecknande.
 • Det är 30 dagars karens. Det innebär att ersättning kan beviljas först från dag 31 av sjukskrivning eller arbetslöshet.
 • Försäkringen omfattar inte psykiskt relaterade sjukdomstillstånd.
 • Ingen ersättning beviljas om sjukskrivningen infaller under de första 30 dagarna av försäkringstiden.
 • Försäkringsskyddet upphör om du har gått i någon form av pension, livränta eller uppbär motsvarande ersättning.

Läs förköpsinformationen och villkor för fullständiga begränsningar och undantag.

Vad kostar försäkringen?

Försäkringspremien är 6,70 % av ditt försäkrade månadsbelopp och debiteras i förskott månatligen via autogiro.

Exempel:

om ditt försäkrade månadsbelopp är 1 000 kronor blir premien 67 kronor per månad. Om det försäkrade månadsbeloppet i stället är 2 500 kronor blir din premie 167.50 kronor per månad.

Så tecknar du din försäkring

Vill du teckna försäkring kontaktar du Lånbyte på telefon 08 – 121 377 00.
I samband med din ansökan ombeds du lämna ditt godkännande till betalning via autogiro. Du hittar autogirovillkoren i förköpsinformationen. Har du frågor kring försäkringen är du även välkommen att kontakta försäkringsgivaren AXA på telefon 0771-40 00 99 eller via e-post till clp.se.kundservice@partners.axa

Ångerrätt och uppsägning av försäkring

Inom de första 30 dagarna gäller din ångerrätt. Du kan säga upp försäkringen när du vill.


 

Förköpsinformation Trygghetsförsäkring

Villkor Trygghetsförsäkring

Skadeanmälan Sjukskrivning

Skadeanmälan Arbetslöshet

Ordlista boränta & bolån

Vill du veta mer om begreppen inom bolån?
Läs mer här

Vill du jobba med oss?
Läs mer här

Lånbyte i media

Lånbyte har bla medverkat i SVT, SvD, Dagens Industri, SvD Näringsliv och Tv4.

Läs mer här

Kundtjänst

Telefon: 08 - 12 13 77 00
Mån - tors: 09.00 - 18.00
Fredagar: 09.00 - 16.00
E-post: kundtjanst@lanbyte.se
Frågor och Svar
Villkor

Lånbyte är ett Bostadskreditinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen och bedriver tillståndspliktig verksamhet.

Föregående månads snittränta (3-mån), kreditgivarens eventuella avgifter kan tillkomma

Lånbyte i samarbete med:
vi i villa
DN.se
Sydsvenskan
Expressen
Lånbyte omnämnd i:
DN
Expressen